Komunikacja wizualna w nauce o zarządzaniu na przykładzie „posteru naukowego”

Katarzyna Caban-Piaskowska,

Łukasz Chmielewski

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie