Komunikacja wizualna w nauce o zarządzaniu na przykładzie posteru naukowego

Katarzyna Caban-Piaskowska,

Łukasz Chmielewski

Abstrakt

Visual communication in management science based on the example of scientific poster

The article describes the essence of visual communication and the tools for its design, including the reason for addressing these issues in management sciences. The scientific poster is presented as an example of the use of visual communication presents. The results of research on critical analysis of the literature in the field of management and applied arts, including graphics and related sciences covering issues related to visual communication design, were presented. The research shows that in the literature on scientific posters there are publications which only describe the correct substantive structure, i.e. the content, and when it comes to the issues of visual communication (tools), they are very inaccurate and unreliable, or even misleading.

Słowa kluczowe: visual communication, science poster, design of visual communication, design of scientific posters
References

Ackerman D. (1994). Historia naturalna zmysłów. Warszawa: Książka i Wiedza.

Arnheim R. (2012). Myślenie wzrokowe. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Cicha K. (2017). Komunikacja wizualna – humanistyczne oblicze informatyki? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 317, s. 42–53.

Czachorowski S. (2016). Plakat naukowy (poster). Pobrane z: http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm (dostęp: 15.07.2018).

Felici J. (2009). Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Fessenden F., Broder J.M. (2001). EXAMINING THE VOTE: THE OVERVIEW; Study of Disputed Florida Ballots Finds Justices Did Not Cast the Deciding Vote. „The New York Times”, 12th November, s. 1.

Fiske J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Frith Ch. (2011). Od mózgu do umysłu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Griffin R.W. (2006). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Horn R.E. (2000). Information Design: Emergence of a New Profession. W: R. Jacobson (ed.), Information Design (s. 15–33). Cambridge: The MIT Press.

Ignaciuk W. (2015). Jak przygotować poster naukowy. Krótki poradnik. Pobrane z: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/Zrodla-dokt/postery.pdf. (dostęp: 15.07.2018).

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Kraków: d2d.

Kawka M. (2015). Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy. „Media i Społeczeństwo”, nr 5, s. 13–21.

Krasińska B. (2016). Plakat naukowy (poster) jako narzędzie promowania bibliotecznych konferencji oraz współczesna forma wizualizacji komunikatu naukowego. „Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głownej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie”, nr 9, s. 1–12.

Mijksenaar P. (1997). Visual Function: An Introduction to Information Design. Rotterdam: 010 Publishers.

Osiński G. (2015). Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej. Toruń: Wydawnictwo WSKSiM.

Plakat naukowy (2016). Pobrane z: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plakat_naukowy (dostęp: 15.07.2018).

Racine N. (2002). Visual Communication: Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics. New York: Learning Express.

Rendgen S., Wiedemann J. (eds.) (2012). Information Graphics. Cologne: Taschen.

Smiciklas M. (2012). The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences. Que Publishing.

Tatarska J. (2013). Rola koloru w reklamie prasowej. W: A. Wiśniewska, A. Frontczak (red.), Reklama wizualna (s. 24–59). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Terelak J.F. (2004). Psychologiczne aspekty reklamy wizualnej. „Studia Psychologica”, nr 5, s. 293–311.

Traufetter G. (2009). Intuicja, czyli mądrość uczuć. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Van Dijk J.A. (2005). The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publications. Weiner J. (2003). Technika pisana i prezentowania przyrodniczych prac naukowych – przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witek E. (2014). Komunikacja wizualna. Nowoczesne narzędzia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Groń K. (2013). Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Zalewski P. (2006). Eyetracking w badaniach użyteczności. Pobrane z: https://www.internetstandard.pl/news/Eyetracking-w-badaniach-uzytecznosci,91102.html (dostęp: 7.05.2020).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie