Zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w świetle polityki Unii Europejskiej

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie