Ocena społecznościowa jako element systemu zarządzania komentarzami użytkowników

Marta Więckiewicz-Archacka

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie