Zarządzanie jakością w dziennikarskich procesach pracy

Marek Chyliński

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie