Building a Trump Nation: the Rhetoric of President Donald J. Trump on Twitter

Rafał Kuś

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie