Eurowybory 2019 w polskiej agendzie medialnej. Strategie komunikacyjne redakcji wybranych telewizyjnych programów informacyjnych na Twitterze

Małgorzata Adamik-Szysiak

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie