Eurowybory 2019 w polskiej agendzie medialnej. Strategie komunikacyjne redakcji wybranych telewizyjnych programów informacyjnych na Twitterze

Małgorzata Adamik-Szysiak

Abstrakt

European election  of 2019 on the Polish media agenda. Editorial communication strategies of selected TV news programs on Twitter

The article presents the results of empirical research regarding the use of the main nationwide television news programs by the potential of the Twitter micro-blog in terms of publicizing the election campaign to the European Parliament in 2019. The main research questions concerned the degree of interest of the editors of public television programs (“Wiadomości” TVP1) and commercial television (“Fakty” TVN) in European elections and the manner in which the campaigns of individual political entities were publicized. The results of the research allowed not only to identify and analyze the communication strategies used by the both editorial boards, but also to deduce about their degree of political bias during the campaign.

Słowa kluczowe: media agenda, media coverage, media bias, election campaign, European Parliament, Twitter, TV news programs
References

Altheide D.L. (2013). Media Logic, Social Control and Fear. „Communication Theory”, Vol. 23, s. 223–238. DOI: 10.1111/comt.12017.

Bennett W.L. (2004). Gatekeeping and Press-Government Relations: A Multigated Model of News Construction. W: L.L. Kaid (ed.), Handbook of Political Communication Research (s. 283–313). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. DOI: 10.4324/9781410610584.

CBOS (2019a). 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z badań CBOS, nr 59. Pobrane z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_059_19.PDF (dostęp: 15.12.2019).

CBOS (2019b). Decyzje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przyczyny absencji wyborczej. Komunikat z badań CBOS, nr 94. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_094_19.PDF (dostęp: 15.12.2019).

CBOS (2019c). Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komunikat z badań CBOS, nr 86. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_086_19.PDF (dostęp: 15.12.2019).

CBOS (2019d). Wiarygodność mediów. Komunikat z badań CBOS, nr 70. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_070_19.PDF (dostęp: 15.12.2019).

Chyliński M. (2013). Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie. „Zarządzanie w Kulturze”, nr 14(1), s. 83–97. DOI: 10.4467/20843976ZK.13.006.1242.

Fakty TVN (2019a). Konto na Twitterze: @FaktyTVN, https://twitter.com/faktytvn (dostęp: 20.12.2019).

Fakty TVN (2019b). www.fakty.tvn24.pl (dostęp: 20.12.2019).

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziennik.pl (2019). Burza po „Wiadomościach” TVP. W materiale o Tusku pokazano wizerunki Stalina i Hitlera. Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/597055,burza-wiadomosci-tusk-stalin-hitler-tvp-media.html (dostęp: 15.12.2019).

Entman R.M. (1993). Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. „Journal of Communication”, Vol. 43(4), s. 51–58. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.

Gulyas A. (2017). Hybridity and Social Media Adoption by Journalists. „Digital Journalism”, Vol. 5(7), s. 884–902. DOI: 10.1080/21670811.2016.1232170.

Hopmann D.N., Van Aelst P., Legnante G. (2011). Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. „Journalism”, Vol. 13(2), s. 240–257. DOI: 10.1177/1464884911427804.

Idzik J., Klepka R. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata. W: R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata. Tom 2: Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych (s. 11–31). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. DOI: 10.24917/978838083196.1.

Johansson E. (2019). Social Media in Political Communication: A Substitute for Conventional Media? W: K.M. Johansson, G. Nygren (eds.), Close and Distant. Political Executive – Media Relations in Four Countries (s. 149–173). Goteborg: Nordicom.

Koalicja Europejska (2019). Koalicja Europejska. Jak powstała i dlaczego. Pobrane z: https://koalicjaeuropejska.pl/o-nas (dostęp: 15.12.2019).

Kozłowski K. (2017). Badanie d*fusion communication – komunikacja w 140 znakach. Pobrane z: https://dfusion.pl/aktualnosc-pl/badania-dfusion-communication-komunikacja-w-140-znakach/ (dostęp: 15.12.2019).

Krippendorff K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks–London–New Delhi: Sage Publications.

Kurski J. (2019). Wpis na Twitterze @KurskiPL. Pobrane z: https://twitter.com/KurskiPL/status/1125451344784101377 (dostęp: 6.06.2019).

Levasseur D.G. (2008). Media Bias. W: L.L. Kaid (red.), Encyclopedia of Political Communication. Credo Reference – Sage Publications. Pobrane z: https://search.credoreference.com/content/entry/sagepolcom/media_bias/0 (dostęp: 15.02.2020).

Lopez-Escobar E., Sabada T., Zugasti R. (2008). Election Coverage in Spain: From Franco’s Death to the Atocha Massacre. W: J. Stromback, L.L. Kaid (eds.), The Handbook of Election News Coverage around the World (s. 175–191). New York–London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203887172.

Mazur M. (2014). Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

McCombs M. (2008). Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Parmelee J.H. (2013). Political Journalists and Twitter: Influences on Norms and Practices. „Journal of Media Practice”, Vol. 14(4), s. 291–305. DOI: 10.1386/jmpr.14.4.291_1.

Patterson T.E. (1980). Mass Media Election: How Americans Choose Their President (American Political Parties and Elections). New York: Praeger.

PKW (2019a). Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: https://pkw.gov.pl/316_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego (dostęp: 15.12.2019).

PKW (2019b). Kalendarz wyborczy. Pobrane z: https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/kalendarz (dostęp: 15.12.2019).

Rodak O. (2017). Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna. „Studia Socjologiczne”, nr 3(226), s. 209–236.

Sawka N. (2019). Frekwencja wyborcza w Polsce. Kiedy bywa najwyższa? Pobrane z: http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,24067104,frekwencja-wyborcza-w-polsce-kiedy-bywa-najwyzsza.html (dostęp: 15.12.2019).

Semetko H.A., Valkenburg P.M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. „Journal of Communication”, Vol. 50(2), s. 93–109. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x.

Sotrender (2018). Twitter Trends Polska. Grudzień 2018. Zestawienie branż. Pobrane z: https://www.sotrender.com/trends/twitter/poland/201812 (dostęp: 15.12.2019).

Stanuch S.M. (2019). Tweetuj z głową. „Press”, nr 09–10. Pobrane z: https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/58354,tweetuj-z-glowa (dostęp: 15.12.2019).

Szewczyk Ł. (2017). Twitter źródłem informacji dla polskich dziennikarzy (raport). Pobrane z: https://media2.pl/internet/145847-Twitter-zrodlem-informacji-dla-polskich-dziennikarzy-raport.html (dostęp: 15.12.2019).

Tankard J.W. (2010). The Empirical Approach to the Study of Media Framing. W: S.D. Reese, O.H. Gandy, A.E. Grant (eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (s. 95–106). New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781410605689.

TVN24.pl (2019a). „Nie ma przypadku” vs „organizator wyszedł z roli”. Echa antykościelnych słów sprzed wykładu Tuska. Pobrane z: https://tvn24.pl/polska/leszek-jazdzewski-wystapil-na-uw-przed-tuskiem-politycy-komentuja-ra932908-2310866 (dostęp: 15.12.2019).

TVN24.pl (2019b). Tusk o zatrzymaniu za Matkę Boską z tęczową aureolą: nie mieści mi się to w głowie. Pobrane z: https://tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-podczas-100-lecia-uniwersytetu-poznanskiego,933507.html (dostęp: 15.12.2019).

TVN24.pl (2019c). Wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Pobrane z: https://tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wyklad-donalda-tuska-na-uw-swieto-3-maja,932474.html (dostęp: 15.12.2019).

wiadomosci.tvp.pl (2019a). Kolejny, polityczny wykład Donalda Tuska. Pobrane z: http://www.wiadomosci.tvp.pl/42518668/kolejny-polityczny-wyklad-donalda-tuska (dostęp: 15.12.2019).

wiadomosci.tvp.pl (2019b). Konto na Twitterze: @WiadomsciTVP. Pobrane z: https://twitter.com/wiadomoscitvp (dostęp: 20.12.2019).

wiadomosci.tvp.pl (2019c). Polacy nie chcą powrotu Tuska. Pobrane z: http://wiadomosci.tvp.pl/42469593/polacy-nie-chca-powrotu-tuska (dostęp: 15.12.2019).

wiadomosci.tvp.pl (2019d). www.wiadomosci.tvp.pl (dostęp: 20.12.2019).

Wieczorek M. (2019). Sotrender, Twitter w Polsce – podsumowanie 2018 roku. Pobrane z: https://www.sotrender.com/blog/pl/2019/02/twitter-w-polsce-podsumowanie-2018-roku-infografika/ (dostęp: 15.12.2019).

wirtualnemedia.pl (2019). Serwisy społecznościowe: Facebook, Fotka i GG ze spadkami. Instagram, Twitter i Reddit mocno w górę. Pobrane z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-spolecznosciowe-facebook-fotka-i-gg-ze-spadkami-instagram-twitter-i-reddit-mocno-w-gore (dostęp: 15.12.2019).

Dz.U. 2019 poz. 1955 – Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 365 – Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.