4-ta Władza jako forma Niewidzialnej Ręki Adama Smith’a na platformie mediów elektronicznych – jej natura, struktura i oczekiwana siła

Tadeusz Szuba,

Danuta Sztuba

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie