Communication Tools in Obtaining Information by the Media Based on the Opinion Poll of Press Spokesman of Local Government Units

Dariusz Krawczyk

Abstrakt

L82Presentation of the methods of staying in touch with journalists that are preferred by media relations specialists is the aim of the paper. The opinion survey dedicated to this issue was carried out in 2020 among all spokespersons for the municipalities forming the statutory separated Upper Silesian and Zagłębie Metropolis (Metropolis GZM). It was found that personalized communication tools such as e.g. personal e-mail (40%) or telephone conversations (22%) are most commonly used. Obtained results were compared with the results of analysis with 94% share of Silesian police officers authorized to provide information to the media. An assessment of social reach of disinformation and verification of perception of the effectiveness of publishing the corrections, as a way of responding to distortions in press materials, were also subject of the study.

JEL: L82

Słowa kluczowe: media relations, information policy, spokesperson, communication tools, disinformation
References

Annusewicz O. (2019). Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta (On-line civil dialogue and quality of public policy. Models of public administration communication with citizens in social media on the example of communication conducted on Twitter by selected Polish cities). “Studia z Polityki Publicznej”, 2.

Czarny-Drożdżejko E. (2017). Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej (Press correction in contemporary jurisdiction and legal doctrine). Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Edwards L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: Sage.

Hess A., Bukowski M., Grzechnik J., Klytta W. (2018). Dialog obywatelski w Krakowie. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii (Citizens’ Dialogue in Kraków. The Perspective of Journalists and Opinion Makers). Kraków: Wydawnictwo ToC.

KiDeuk K., Oglesby-Neal A., Mohr E. (2017). 2016 Law Enforcement Use of Social Media Survey. Washington: International Association of Chiefs of Police & Urban Institute.

Krawczyk D. (2018). Organizacja i zakres działań media relations oficerów prasowych jednostek policji (Organization and scope of media relations activities of police press officers). “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, 22.

Maciejewski J. (2014). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miotk A. (2012). Badania w public relations. Wprowadzenie. Warszawa: Difin.

Stacks D.W. (2017). Primer of Public Relations Research. New York–London: The Guilford Press.

Legal acts

Act of 26 January 1984 Press law (Journal of Laws from 1984, No. 5, item 24).

Act of 8 March 1990 on a local government (Journal of Laws from 1990, No. 16, item 95).

Act of 20 June 2002 on a direct election of a head of the commune and city mayor (Journal of Laws from 2002, No. 113, item 984).

Act of 9 March 2017 on the metropolitan association in the Silesian Voivodeship (Journal of Laws from 2017, item 730).

Act of 11 January 2018 on amendments to some laws in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, operation and control of certain public authorities (Journal of Laws from 2018, item 130).

Judgment of the Constitutional Tribunal of 1 December 2010, act signature K 41/07 (Journal of Laws from 2010, No. 235, item 1551).

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 10 November 2015, VI ACa 1483/15.

Judgment of the Supreme Court of 15 May 2008, I CSK 531/07.

Regulation of the Prime Minister of 6 November 2019 on early elections of the Mayor of the city of Gliwice in the Silesian Voivodeship (Journal of Laws from 2019, item 2160).

Resolution of seven judges of the Supreme Court of 18 February 2005, III CZP 53/04.

Media reports

Afera z fikcyjnym kontem. Kto oczerniał kandydatów (The scandal with a fictitious account. Who slandered the candidates) (2019). “Nowiny Gliwickie”, 21st November, https://www.nowiny.gliwice.pl (accessed: 18th December 2019).

Dziennikarze mówią „nie” nieetycznemu działaniu (Journalists say “no” to unethical activity) (2019). “Nowiny Gliwickie”, 27th November, www.nowiny.gliwice.pl (accessed: 18th December 2019).

Dziennikarze z Gliwic przeciwko krytykowaniu polityków z fałszywych kont (Journalists from Gliwice against criticizing politicians from false accounts) (2019). “Press”, 22nd November, www.press.pl (accessed: 18th December 2019).

Janiak Sz. (2010). Sprostowanie informacji może zaszkodzić (Correction of information may harm), 2nd October, www.proto.pl (accessed: 7th February 2020).

Sprzeciwiamy się takim działaniom, uważając je za haniebne. Wspólne oświadczenie dziennikarzy (We oppose such actions, considering them to be shameful. Joint statement by journalists) (2019), 21st November, www.24gliwice.pl (accessed: 10th January 2020).

Statement (2019). “Gazeta Miejska Gliwice”, 950, 26.11–2.12.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie