Sprawozdanie ze spotkania inaugurującego rozpoczęcie projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Monika Hapek

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie