Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19

Malwina Żuchniewicz

Abstrakt

The 4F Brand Communication With the Consumers in the First Phase of COVID-19 Pandemic

The purpose of the analysis presented in the article is to confirm the thesis that the time of the coronavirus pandemic was an opportunity for brands to establish close relations with the environment. The brands showed their non-commercial sense of existence and organized or supported the CSR campaign, which positively influenced their image. A positive example of communication activities carried out by the 4F brand was analyzed in the article. The author analyzed the content of the Facebook profile of the 4F brand in the period from March 14 to May 4, the time when stationary stores were closed by ordinance of the Minister. The analysis of comments under Facebook posts showed that the activities carried out had a positive impact on the brand’s reception and involved its surroundings in aid campaigns. Therefore, the thesis proved to be true.

JEL: M3

Słowa kluczowe: Coronavirus, communication, crisis, relationship building, PR
References

Alert Media Communication (2020). Kryzysometr 2020. Komunikacja w czasach zarazy. Pobrane z: https://alertmedia.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kryzysometr-%E2%80%93-komunikacja-w-czasach-zarazy-%E2%80%93-raport-z-badania_full.pdf (dostęp: 11.06.2020).

Buczkowski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Serwach T., Wieloch J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czajkowska A. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 3(987), s. 45–62.

Facebook.com (2021). 4F. Pobrane z: https://www.facebook.com/4Fpolska https://www.facebook. com/4Fpolska/photos/3099607726757512; https://www.facebook.com/192034594181521/videos/205373857353329; https://www.facebook.com/4Fpolska/photos/3138806549504296; https://www.facebook.com/4Fpolska/photos/3207757749275842 (dostęp: 11.06.2020).

Flieger M. (2013). Image Crisis Management. „Journal of Science of the Military Academy of Land Forces”, 4(170), s. 101–113.

Griffin R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorczyk W. (2015). Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarek-Śliwińska M. (2015). Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa: Difin.

Kaczmarek-Śliwińska M. (2019). Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w perspektywie typologii Situational Crisis Communication Theory W.T. Coombsa. „Studia Medioznawcze”, 20(4), s. 318–332.

Kall J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kall J., Perchla-Włosik A., Raciniewska A., Sempruch-Krzemińska K. (2018). Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta mody i stworzyć markę szytą na miarę? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Khan M. (2006). Consumer Behavior and Advertising Management. New Delhi: New Age International.

Kubicz I. (2012). Zarządzanie komunikacją w kryzysie – od profilaktyki do sanacji wizerunku. Narzędzia i techniki PR. W: K. Kubiak (red.). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, s. 145–172.

Maslow A. (2009). Motywacja i osobowość. Przeł. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miler-Zawodniak A. (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, 4, s. 101–111.

Olszanecka-Marmola A. (2021). Techniki perswazyjne w telewizyjnych reklamach sieci sklepów spożywczych, firm telekomunikacyjnych oraz banków w początkowej fazie pandemii COVID-19. „Zarządzanie Mediami”, 9(2), s. 369–385.

OTCF (2021). O nas, kim jesteśmy. Pobrane z: https://www.otcf.pl/o-nas/kim-jestesmy (dostęp: 20.09.2021).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Dz.U. 2020 poz. 433.

Stabryła A. (red.) (2010). Zarządzanie w kryzysie. Seria „Encyklopedia Zarządzania”. Kraków: Mfiles.pl.

Tworzydło D. (2017). Public relations praktycznie. Rzeszów: Newsline.

Walas-Trębacz J., Ziarko J. (2011). Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

We Are Social & Hootsuite (2021). Digital in Poland 2021. Pobrano z: https://datareportal. com/reports/digital-2021-poland (dostęp: 20.09.2021).

Wielki słownik języka polskiego PAN (2021). [Hasło:] Koronakryzys. Pobrano z: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=99539 (dostęp: 20.09.2021).

Wikipedia (2021). Pandemia COVID-19 w Polsce. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19_w_Polsce (dostęp: 20.09.2021).

Yin R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie