Zarządzanie Mediami,2022, Tom 10, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2022
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska
Redaktor: Łukasz Kasprowski

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Kultury.

Projekt okładki: Agnieszka Winciorek

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Media Management: The Attention Perspective

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 1-21
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.001.16923

Korzystanie z mediów społecznościowych przez pokolenie Z w czasie pandemii COVID-19

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 23-36
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.002.16924

Instagram jako przestrzeń wymiany informacji przez matki na temat powrotu do pracy – analiza postów oznaczonych #mamawracadopracy

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 37-55
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.003.16925

Wybrane media społecznościowe w komunikowaniu rządowym w dobie pandemii COVID-19

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 57-73
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.004.16926

Informacje udostępniane publicznie w mediach społecznościowych a cyberstalking. Studium przypadku

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 75-87
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.005.16927

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Audiowizualnych MIA 2021 w Rzymie

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 1, s. 89-90
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.006.16928