Reklama teatralna w nowych mediach

Dorota Rak

Abstrakt
The theatrical advertisement in new media
 
This article is a result of research of chosen Polish theatre advertising activity in new media. An author tried to extract their forms, starting from definitions of the “new media” and “theatrical advertisement”. She attempted to bring examples of the internet and off-line advertisements in the new media, using by theaters. The article is complemented by a list of the analyzed theaters and their presence in social media as a one of the form of advertisement in the new media. 
Słowa kluczowe: teatr, reklama, nowe media, media społecznościowe, internet
References

Bibliografia

Asyngier-Kozieł A., Teatr komunikacji społecznej kultura edukacja [w:] Stare nowe media procesie komunikacji społecznej, red. J. Plisiecki, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2003.

Borasińska A., Nowe media – (nowa) psychologia odbiorcy [w:] Nowe media media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Brzoza K., Internet narzędziem komunikowania masowego [w:] Nowe media komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, KUL, Lublin 2010.

Dobiegała-Korona B. et al.Promocja, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu Administracji, Warszawa 1994.

Eriksen T.H., Tyrania chwili. Szybko wolno płynący czas erze informacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 3, Akademia Umiejętności, Kraków 1862.

Firlej-Buzon A., Dokumenty życia społecznego teorii praktyce bibliotekarskiej Polsce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2002.

Gębołyś Z., Nabiałek K., Zbiory specjalne bibliotekach [w:] Bibliotekarstwo, red. Z. ­Żmigrodzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1998.

Gmiterek G., Biblioteka środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2012.

Goban-Klas T., Media komunikowanie masowe. Teorie analizy prasy, radia, telewizji Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.

Graszewicz M., Lewiński D., Wstęp do systemowej teorii Internetu [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

Jasiewicz J., Kompetencje cyfrowe na co dzień [w:] Nowe media + animacja kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Łajka D., Plakaty afisze Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Zakopanem „Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne” 2013, nr 1, http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/275343/DIGONLINE004639.pdf [dostęp: 14.05.2014].

Megier M., Nowe media „nowe ekonomie” „nowe technologie” [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

Mitka Ł., Skuteczna promocja teatru widziana oczami widza – tylko reklama czy także manipulacja?, „Zarządzanie Kulturze” 2009, t. 10.

Nieduziak E., Komunikacja teatralna zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej [w:] Stare nowe media procesie komunikacji społecznej, red. J. Plisiecki, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2003.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Orzechowski E., Życie teatralne świetle towarzyszących mu druków ulotnych [w:] Druki ulotne okolicznościowe – wartości funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Słownik wiedzy mediach, red. E. Chudziński, Park Edukacja, Warszawa 2007.

Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4 (35), s. 31–40.

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania świecie mediów elektronicznych i o innych światach [w:] Nowe media komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Wojciechowski J., Biblioteka komunikacji publicznej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010.