Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce

Roman Batko,

Monika Kostera

Abstrakt
Media, as the name suggests, mediate social communication and oftentimes also play a leading role in constructing it by manipulation (Nierenberg, 2011). Pierre Bourdieu (1998) points out that intellectuals have a moral obligation to react to media manipulation, by offering themes and ideas enriching discourses and helping to make symbolic capital (Bourdieu, 1986) socially wider accessible.
In this text we show how the media discourse currently dominating in Poland creates an image of the public sector. We claim that such an image may ignite a destructive conflict, provoking a number of managerial dysfunctions. Instead of cultivating such an image we propose an approach more oriented towards diversity, which may promote constructive conflicts, which are creative, and also support humanistic functions of management and makes the symbolic capital of the ethos of public service more easily socially available.
Słowa kluczowe: Media, public sector, symbolic capital, dysfunctional conflict, constructive conflict
References

Bibliografia

Ahrne G., Brunsson N., Organizations and Meta-Organizations, „Scandinavian Journal of Management”, 21(4)/2005, s. 429–449.

Balcerowicz L., VI Kongres Kultury, II Sesja plenarna. Ile państwa kulturze: rząd, samorząd czy społeczeństwo obywatelskie, Kraków 2009, http://www.kronikarp.pl/szukaj, 14628,tag-689417 [dostęp: 12.01.2015].

Batko R., Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

Batko R., Nierenberg B., Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie humanistyczne, Difin, Warszawa 2015 (druku).

Baudrillard J., Symulakry symulacja, Sic!, Warszawa2005.

Bauman Z., Rovirosa-Madrazo C., Żyjąc czasie pożyczonym. Rozmowy Citlali Rovirosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

Bell M., Özbilgin M., Karatas-Ozkan M., Diversity in the Context of Lifelong Learning [w:] S.J. Armstrong, C. Fukami (red.), The Sage Handbook of Management Learning, Education and Development, Sage, Thousand Oaks 2008, s. 288–300.

Benda J., Zdrada klerków, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Blumer H., Symbolic Interactionism: Perspective and MethodPrentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1969.

Bourdieu P., Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market, The New Press, New York 1998.

Bourdieu P., The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J. Richardson, Greenwood, New York 1986, s. 241–258.

Budd J.M., Velasquez D.L., Phenomenology and Organizational Communication, „New Library World”, 115(7/8)/2014, s. 394–404.

Burawoy M., Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism, The University of Chicago Press, Chicago–London 1979.

Csíkszentmihályi M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper and Row, New York 1990.

Czarniawska B., Cyberfactories: How News Agencies Produce News, Edward Elgar, Cheltenham 2012.

De Dreu C.K.W., The Virtue and Vice of Workplace Conflict: Food for (Pessimistic) Thought, „Journal of Organizational Behavior”, 29(1)/2008, s. 5–18.

De Dreu C.K.W., Beersma B., Conflict in Organizations: Beyond Effectiveness and Performance, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, 14(2)/2005, s. 105–117.

Denzin N.K., Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The Politics of Interpretation, Blackwell, Oxford–Cambridge 1992.

DiMaggio P., Powell W., The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, „American Sociological Review”, 48(2)/1983, s. 147–160.

Epstein G.A., Introduction: Financialization and the World Economy [w:] Financialization and the World Economy, red. G.A. Epstein, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2005, s. 3–16.

Everett J., Organizational Research and the Praxeology of Pierre Bourdieu, „Organizational Research Methods”, 5(1)/2002, s. 56–80.

Follett M.P., Creative Experience, Green and Company, New York 1924.

Follett M.P., Freedom and Co-ordination: Lectures in Business Organization, Management Publications Trust Limited, New York 1949 (reprint 1987).

Fromm E., Mieć czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995.

Gabriel Y., Fineman S., Sims D., Organizations and Organizing: An Introduction, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi (1992) 2000.

Gierszewska K., Janicki L., Relacja konferencji ECDDP, http://www.ecddp.pl/download/Relacja_z_konferencji_ECDDP.pdf [dostęp: 12.01.2015].

Isakiewicz E., Stan zamrożenia, „Tygodnik Powszechny”, 3236(19)/2011, s. 3–5.

Kijowska R., „Rozebrali mu most, zrobił kładkę. Też każą rozebrać”Fakty TVN, 2012, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozebrali-mu-most-zrobil-kladke-tez-kaza-rozebrac,209439.html [dostęp: 12.01.2015].

Kostera M., Postmodernizm zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.

Kostera M., Refleksje zarządzaniu humanistycznym [w:] Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko, B. Nierenberg, Ł. Sułkowski, Difin, Warszawa 2015 (druku).

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2010.

Krzewicka J., Moneta, której wszyscy mówią, „Kurier Brzeski”, 2011, http://www.kurierbrzeski.com.pl/2011/09/moneta-o-ktorej-wszyscy-mowia [dostęp: 8.02.2013].

Maciejewicz P., Grzech bogatych: Amerykanie wyrzucają do śmieci niemal połowę żywności, Wyborcza.biz, 2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12346156,Grzech_bogatych__Amerykanie_wyrzucaja_do_smieci_niemal.html [dostęp: 12.01.2015].

Mayo E., The Human Problems of an Industrial Civilization, Macmillan, London 1933.

Miączyński P., Kostrzewski L., Kącki M., Bariery, biurokracja, czyli biznes po polsku, Wyborcza.biz, 2012, http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,12814468,Bariery__biurokracja__czyli_biznes_po_polsku.html [dostęp: 12.01.2015].

Mieszkowski K., Dyktatura biurokratów, „Tygodnik Powszechny”, 28(3287)/2012.

Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, PWN, Warszawa (1959) 2007.

nick: keradus. Wpis na forum pod artykułem: Urzędniczy absurd. Bocianie gniazda będą oznakowane jak unijne inwestycje, Gazeta.pl, 2012, http://deser.pl/deser/1,111857,11177824,Urzedniczy_absurd__Bocianie_gniazda_beda_oznakowane.html [dostęp: 12.01.2015].

Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Osowski J., Zwracasz bilet za 2 zł? Wylegitymuj się podpisz!, Gazeta.pl, Warszawa 2011, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34864,10270436,Zwracasz_bilet_za_2_zl__Wylegitymuj_sie_i_podpisz_.html [dostęp: 12.01.2015].

Özbilgin M.F., Tatli A., Global Diversity Management: An Evidence-based Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York 2008.

Państwo Państwie, Polsat 2012, http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl [dostęp: 12.01.2015].

Przepisy sprzyjają marnowaniu żywności handlu, http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,
123731,11661299,Przepisy_sprzyjaja_marnowaniu_zywnosci_w_handlu.html [dostęp: 12.01.2015].

Sandecki M., Nielegalna zupa. Nakarmili bezdomnych bez zgody urzędu, Gazeta.pl, 2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,11052270,Nielegalna_zupa__Nakarmili_bezdomnych_bez_zgody_urzedu.html [dostęp: 10.03.2013].

Tannen D., You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, Ballantine Books, New York 1990.

Taylor F.W., The Principles of Scientific Management, Harper Bros, New York 1911.

Tjosvold D., The Conflict-Positive Organization: It Depends on Us, „Journal of Organizational Behavior”, 29/2008, s.19–28.

Urzędniczy absurd. Bocianie gniazda będą oznakowane jak unijne inwestycje, http://deser.pl/deser/1,111857,11177824,Urzedniczy_absurd__Bocianie_gniazda_beda_oznakowane.html [dostęp: 12.01.2015].

Ustawa dnia 20 stycznia 2011 r. odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, Dz.U. 2011 Nr 34, poz. 173.

www.mafiaurzednicza.pl [dostęp: 12.01.2015].

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Grębów sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Grębów, http://www.grebow.un.pl/bip [dostęp: 12.01.2015].

Znany biznesmen chce 26 mln odszkodowania za dwa lata aresztu 7-letni proces, TokFm, 2012, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,11549179,Znany_biznesmen_chce_26_mln_odszkodowania_za_dwa_lata.html [dostęp: 12.01.2015].