Edukacja na sprzedaż? Budowanie wizerunku uczelni wyższej na Facebooku na przykładzie wybranych uczelni prywatnych w Polsce

Justyna Wrzochul-Stawinoga

Abstrakt

Education for Sale? Creating an Image Of A Higher Education Institution on Facebook Illustrated with an Example of Selected Private Higher Education Institutions in Poland

When a higher education institution functions as a company and is seen through the prism of market categories, it starts to function as an organization: first of all, it meets their customers’ expectations and acts so that it would satisfy their needs and demands in full. Marketing operations of higher education institutions are based on serving the needs of their customer – a student and they use the Internet as it is an environment which appeals to youth most. Higher education institutions have understood that their existence and success in education market should be based on excellent communication with the environment and distribution of their services. Facebook has turned out to be a perfect place as in crowded marketplaces one has to be able to sell himself, convince, encourage to enroll, highlight the advantages, stand out, promote a positive image in media. Higher education institutions have realized that a young person, who is success and fast profit- oriented, when he decides to pursue higher education he will look for such elements that are attractive, innovative, open to him, which invite him to co-create community of students and scholars under new principles. In order to examine how do higher education institutions develop their brand and image, what kind of tools and content is implemented using Facebook, I am going to analyse the content placed on websites of five selected private higher education institutions in Poland. It helped to show not only how important in the Internet the existence of a higher education institution is, but also what are the expectations of future students concerning higher education institutions.

Słowa kluczowe: market of private higher education institutions, developing a brand of a higher education institution, higher education institution on Facebook, image of a higher education institution on Facebook, higher education institution marketing
References

Berry L., Relationship marketing [w:] Emerging Perspectives on Services Marketing, red. L. Berry, G.L. Shostack, G.U. Upah, American Marketing Association, Chicago 2010.

Białoń L., Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2012, nr 4.

Buchnowska D., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych, „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 2 (15).

Bucki P., Terapia dla biznesu, 2015, http://piotrbucki.innpoland.pl/117697,terapia-dla-biznesu [dostęp: 6.06.2015].

Chwiałkowska A., Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2013, nr 4 (10).

Gołębniak B.D., Poszukiwanie, refleksyjność, dialogiczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urban-Zając, Łódź 2010.

Jak konsumujemy posty znajomych i marek na Facebooku? Eye tracking stron głównych użytkowników i fan pages marek, 2015, s. 26, http://www.k2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf [dostęp: 6.06.2015].

Keppen D., Lubię to!, Potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Helion, Gliwice 2013.

Kryniewska P., Budowanie i komunikowanie wizerunku uczelni w Polsce i w Wielkiej Brytanii, http://www.edumarketing.pl/budowanie-i-komunikowanie-wizerunku-uczelni/ [dostęp: 3.06.2015].

Krzyżak M., Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych” 2009, nr 2.

Kulczycki E., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika, 2012, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/zapowiedz-i-kulisy-powstawania-ksiazki-komunikologia-teoria-i-praktyka-komunikacji/[dostęp: 5.06.2015].

Kutera R., Machura P., Istota i znaczenie społecznościowej komunikacji marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 763.

Łuczkiewicz E., Czy doktorat się opłaca?, 2015, http://www.kapitaldolnoslaski.pl/nauka/czy-doktorat-sie-oplaca/1820.html [dostęp: 4.06.2015].

Młynarski S., Analiza [w:] Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Nowak-Dziemianowicz M., Kilka refleksji o nauczycielu szczęśliwym [w:] ASSA. Czym może być szkoła?, red. R. Kwaśnica, Towarzystwo Działań dla Samorozwoju, Wrocław 2000.

Olearczyk J., Przedsiębiorczość jako element nowoczesnej orientacji szkoły wyższej [w:] Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Pabian A., Marketing szkoły wyższej, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.

Pietrulewicz T., Wpływ wizerunku szkoły na jej wybór przez rodziców w świetle przeprowadzonych badań, „e-Mentor” 2014, nr 3 (55).

 Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2014, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=2&idWoj=11 [dostęp: 5.06.2015].

Rosa G., Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń X, Y i Baby Boomers [w:] Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Różańska D., Największe media zrobiły Komorowskiemu niedźwiedzią przysługę (opinie), 2015, http://www.press.pl/newsy/public-relations/pokaz/48900,Najwieksze-media-zrobily-Komorowskiemu-niedzwiedzia-przysluge-_opinie_ [dostęp: 4.06.2015].

Stachura E., Elementy wizerunku szkoły wyższej [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.

Stawnicka J., Bezpieczeństwo uczestników interakcji. „Kiedy słowo jest bronią”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012.

Szpunar M., Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze, 2013, http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Analiza%20tre%C5%9Bci_metody_bada%C5%84_1.pdf [dostęp: 1.07.2015].

Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1989.

Szmichowski A., Wybrane formy funkcjonowania uniwersytetów [w:] Pedagog we współczesnym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2015.

Zaltman G., Zaltman L., Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.