Zarządzanie Mediami,2016, Tom 4, Numer 3

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Jan Kreft

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Luka niedoboru a media publiczne – szanse i zagrożenia

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 181-191
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.009.6296

Po co lotniskom Facebook?

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 193-210
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.010.6297

Wykorzystanie Facebooka w kreowaniu relacji z klientem na przykładzie marek osobistych

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 211-226
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.011.6298