Social media a kampanie społeczne. „Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku

Anna Lusińska

Abstrakt

Social media and social campaigns. „Facebook is not life” as an example of a social campaign about and on Facebook.

Today’s world, speeding in optical fibers of new technologies, largely focusing on Internet users a variety of social media, forced the non-profit institutions – organizations, foundations education in the fields of social problems using their tools. You do not have Facebook? Today you do not exist – say these modern young generation X, Y and Z on high-speed connections drifting across borders globalized world. In it they create its image – professional, personal, intimate. Because a wide range of Facebook, unmatched in the flow of relevant and irrelevant information, and the low cost of the promotion are the arguments, which does not have any traditional medium. Thus leading social campaigns on Facebook opens up significant opportunities. They also apply to two issues directly related to it – undesirable social contacts, rejection or addiction. The first refers to Polski Czerwony Krzyż campaign in 2010 entitled: “Facebook is not life”. Through its analysis sought to show how Facebook, based on the mechanisms of rapid and shallow Internet communications, affects interpersonal relationships, especially socializing and what it could have consequences in real life. This step in the social environment rated as fast action, regardless, unconditional and reckless consequences that direct contacts, especially sexual, would be tragic and irreversible.
The campaign was a success. In two days led to social, international discourse (in 150 countries) on the mindless making friends, which usually takes place on Facebook, in the context of prevention of HIV.

Słowa kluczowe: social campaigns, social media, Facebook, social education
References

Barefoot D. (2011), Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Bendyk E. (2009), Większa połowa, „Polityka”, 12.10.2009, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/285853,1,raport-internet-w-polsce-ad-2009.read#ixzz1yi6GYUQO (dostęp: 18.08.2015).

Bio., Mark Zuckerberg Biography, http://www.biography.com/people/mark-zuckerberg-507402#the-rise-of-facebook&awesm=~oGJiKCTq4SFWea (dostęp: 18.08.2015).

Brigs A., Burke P. (2010), Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, tłum. J. Jedliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Forbes (2008), #785 Mark Zuckerberg, „Forbes”, 3.05.2008, http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Mark-Zuckerberg_I9UB.html (dostęp: 18.08.2015).

Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa.

Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Grynkiewicz T. (2012), Facebook na giełdzie. Debiut, jakiego internet nie widział, Wyborcza.pl, 18.05.2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11752978,Facebook_na_gieldzie__Debiut__jakiego_internet_nie.html (dostęp: 18.08.2015).

Kalinowska-Żeleźnik A., Lusińska A. (2012), Współpraca instytucji publicznych mediów masowych zakresie przeciwdziałania problemom społecznym na przykładzie kampanii pt.: Nie krzywdź, nie będziesz krzywdzony, [w:] A. Kalinowska-Żeleźnik, A. Lusińska, J. Maćkiewicz (red.), Maski dziennikarstwa. Księga poświęcona prof. dr. hab. Wiktorowi Peplińskiemu, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

Kamińska K. (2012), Życie to nie Facebook – dlaczego oddajemy los ręce internetu?, na:Temat, http://natemat.pl/2749,zycie-to-nie-facebook-dlaczego-oddajemy-los-w-rece-internetu (dostęp: 25.08.2015).

Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, „Business Horizons”, nr 53(1), http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf, s. 61 (dostęp: 17.08.2015).

Kapralska Ł. (2010), komunikacyjnych integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Com.unikowanie zmieniającym się społeczeństwie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.

Kiedrzyńska-Tui A. (2014), 10 lat Facebooka, http://www.swps.pl/strefa-psyche/blog-strefy-psyche/11857-10-lat-facebooka (dostęp: 20.08.2015).

Kiszkiel Ł. (2013), Wirtualne tożsamości. Portale społecznościowe jako formy autokreacji, [w:] M. Sokołowski (red.), Nowe media wyzwania współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

km (2011), „Życie to nie Facebook” – PCK ostrzega przed HIV (wideo), WirtualneMedia.pl, 21.11.2011, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zycie-to-nie-facebook-pck-ostrzega-przed-hiv-wideo (dostęp: 25.08.2015).

Konkurs. Kampania Społeczna Roku 2011, http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/Raport_z_konkursu_2011.pdf (dostęp: 25.08.2015).

Levinson J.C., Gibson S. (2011), Marketing partyzancki mediach społecznościowych. 126 narzędzi walce pozycję Internecie, tłum. M. Grala-Kowalska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Lusińska A. (2015), Ważność mediacji sporze propagowana mediach masowych na przykładzie rządowej kampanii społecznej pt.: „Masz prawo do mediacji”, „Zeszyty Prasoznawcze. Mediatyzacja życia – zjawisko konteksty”, nr 1.

Łukasik M. (2010), Czy jest sens prowadzenia kampanii społecznych na Facebooku?, http://www.biznes-firma.pl/czy-jest-sens-prowadzenia-kampanii-spolecznych-na-facebooku/16476 (dostęp: 22.08.2015).

Olszański L. (2012), Media dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

PCK (2011a), Uważaj na HIV. Życie to nie Facebook!, http://www.pck.pl/news,981.html (dostęp: 25.08.2015).

PCK (2011b), „Życie to nie Facebook”, www.youtube.com/watch?v=LgBHZTR3iCw (dostęp: 25.08.2015).

PCK (2012), Życie to nie Facebook Kampanią Społeczna Roku 2011, http://www.pck.pl/news,1098.html (dostęp: 25.08.2015).

Protalinski E. (2008), Facebook Completes Move from Palo Alto to Menlo Park, ZDNet, 19.12.2011, http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-completes-move-from-palo-alto-to-menlo-park/6489 (dostęp: 18.08.2015).

Saatchi & Saatchi Digital (2012), Podsumowanie naszej akcji „Życie to nie facebook”. Dziękujemy Saatchi!, https://pl-pl.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz/posts/237188316380552 (dostęp: 25.08.2015.

Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Sokołowski M. (2008), Nowe strategie komunikacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Śliwińska K. (2011), Narzędzia techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

tm, AFP (2009), Serwis Facebook ma 200 milionów użytkowników, Gazeta.pl, 8.04.2009, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6481732,Serwis_Facebook_ma_200_milionow_uzytkownikow.html (dostęp: 18.08.2015).

tomek (2013), Social Media – Czym są media społecznościowe, http://www.marketinginternetowy.pl/social-media-czym-sa-media-spolecznosciowe/ (dostęp: 17.08.2015).

Tur H. (2015), Liczba użytkowników Facebooka rośnie rośnie…, PCWorld, 30.01.2015, http://www.pcworld.pl/news/400763/Liczba.uzytkownikow.Facebooka.rosnie.i.rosnie.html (dostęp: 17.08.2015).

Yadav S. (2006), Facebook – The Complete Biography, Mashable, 25.08.2006, http://mashable.com/2006/08/25/facebook-profile/ (dostęp: 19.08.2015).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie