Zarządzanie wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem medialnym

Andrzej Mirski

Abstrakt

Managing by Values in management of media company

Nowadays values plays important role in the modern management. The essence of management values in the company is taking care by managers about the most important values, putting them on, promoting, compliance and control. The values in the field of management of the company can be, according to the author of the article into three main groups: 1. the values in the moral sense: set standards and norms of behavior, 2. the values in terms of utility, primarily concerning the product, 3. the values in economic terms, which include the value of the product, achieved, as well as the value of the firm. There is only one, according to the author of this paper a way to permanently improve the quality and attractiveness of information (as well as the media company’s reputation), namely, that the information will become real creative and cultural goods. At the time when the information produced and distributed by the media company will have the character and quality of cultural and creative goods, acquire the nature of public goods, giving positive externalities. As such, should benefit from public support perspective, as it happens with culture and education institutions.
Słowa kluczowe: zarządzanie wartościami, przedsiębiorstwo medialne, wartości w sensie moralnym, wartości w sensie użytkowym, wartości w sensie ekonomicznym, jakość i atrakcyjność informacji, dobra kreatywne, dobra kultury, wsparcie publiczne
References

Bibliografia

Baumol W.J., Bowen W.G., Performing Arts: The Economic Dilemma. Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance, Twentieth Century Fund, New York 1966.

Black A., Wright P., Bachman J., poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, tłum. J. Juruś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Bowden E.V., Bowden J.H. (2002), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, tłum. M. Kabaj, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.

Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2000.

Creative Economy Report 2010, United Nations 2010, UNCTAD/DITC/TAB/2010/3, ISBN 978-0-9816619-0-2.

Frank R.H. Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, tłum. E. Wojtych, T. Wojtych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Haspeslagh P., Nodo T., Boulos F., It’s Not Just About the Numbers, „Harvard Business Review” 2001, nr 7–8.

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kotler Ph., Marketing, tłum. M. Zawiślak, J. Środa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

Marciniak S., Główne szkoły myśli ekonomicznej, [w:] Makro- mikroekonomiaPodstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.

Pabian A., Środki formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Podstawy nauki przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.

Poulet B., Śmierć gazet przyszłość informacji, tłum. O. Hedemann, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, „Review of Economics and Statistics” 1954, nr 36 (4).

Smith A., Badania nad naturą bogactwem narodów, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989 (wyd. – 1776).

Smith A., Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989 (wyd. – 1759).

Smith T., Value and Form: Formations of Value in Economics, Art, and Architecture, referat wygłoszony na konferencji „The Market and the Visual Arts”, Duke University, 1999.

Szablewski J., Strategia wartości firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.

Tamari M., Punkt widzenia judaizmu na współczesną moralność przedsiębiorczości, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji na temat Etyki Biznesu Gospodarce Globalnej, Columbus, OH 1992.

Throsby D., Ekonomia kultura, tłum. O. Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. H. Dębowski, K.L. Pogorzelski, Ł.M. Skrok, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Wärneryd K.E., Psychologia ekonomia, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Wolton D., Il faut sauver la communications, Flammarion, Paris 2005.