Zarządzanie Mediami,Tom 1, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2013
Redakcja zeszytu : Anna Pluszyńska

Seria prezentuje oryginalne artykuły naukowe publikowane pierwotnie w ramach kwartalnika ,,Zarządzanie w Kulturze".  Nowa inicjatywa poświęcona  jest w całości szeroko rozumianej tematyce  medialnej.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pseudo-events Of Ukrainian Maidan:  possible interpretations

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 2, s. 85–95
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.007.2298

Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich zgodność z konstytucyjnym wzorcem na wybranych przykładach

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 2, s. 97–112
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.008.2299

Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 2, s. 113-140
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.009.2300

Media wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy: ekonomiczne aspekty zarządzania mediami w warunkach gospodarki cyfrowej

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 2, s. 141–149
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.010.2301