Kontakt

Redakcja:

Instytut Kultury UJ
ul. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg - redaktor naczelny
boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl

dr Malwina Popiołek - zastępczyni redaktora naczelnego w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach:
malwinapopiolek@gmail.com

m.popiolek@uj.edu.pl

dr Anna Modzelewska - zastępczyni redaktora naczelnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości:
anna.modzelewska@uj.edu.pl

dr Michał Wójciak - sekretarz
michal.wojciak@uj.edu.pl

mgr Łukasz Kasprowski - redaktor
lukasz.kasprowski@uj.edu.pl

 

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków