Kontakt

Redakcja:

Instytut Kultury UJ
ul. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków