Kontakt

Redakcja:

Instytut Kultury UJ
ul. S.Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg - redaktor naczelny
boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl

dr Malwina Popiołek- zastępca redaktora naczelnego
malwinapopiolek@gmail.com
m.popiolek@uj.edu.pl

dr Anna Modzelewska - sekretarz redakcji
anna.modzelewska@uj.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Prenumeraty:

Dział Handlowy
tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325