Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Zastępczyni redaktora naczelnego w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: dr Malwina Popiołek

Zastępczyni redaktora naczelnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości: dr Anna Modzelewska

Sekretarz (od 2020 roku): dr Michał Wójciak

Redaktorka językowa (od 2020 roku): mgr Katarzyna Twardowska

Redaktor: mgr Łukasz Kasprowski

 

Informacje archiwalne:

Redaktor naczelny (od czerwca 2014 do września 2019 roku): dr hab. Jan Kreft

Redaktor naczelny (od 2013 do maja 2014 roku): prof. dr hab. Bogusław Nierenberg