Rada naukowa

prof. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Monika Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

prof. Paula Cordeiro (Lisbon Technology University)

prof. Barbara Czarniawska (University of Gothenburg)

prof. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. Enrico Landoni (Università eCampus Novedrate, Włochy)

prof. Sławomir Magala (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. Bożena Mierzejewska (Fordham University, Nowy Jork)

prof. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

prof. Michael Roither (Donau-Universität Krems)