Recenzenci

Lista Recenzentów „Zarządzanie Mediami” – 2019 rok

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. Wyższej Szkoły Bankowej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Dr Katarzyna Caban-Piaskowska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. Marek Chyliński, prof. Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Urszula Doliwa, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)      
Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. dr hab. Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)  
Prof. dr hab. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa)
Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Jan Kania, prof. Politechniki Koszalińskiej (Politechnika Koszalińska)
Dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (The University of Sheffield)
Prof. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Jagielloński, Södertörn University)
Dr hab. Artur Kotowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Marta Materska-Samek (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny)
Dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski)
Dr Rafał Płókarz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Dr Jacek Skorus (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab. Sebastian Skuza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski)
Dr Bartosz Sławecki   (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Dr hab. Adam Stecyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Anna Szelągowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)
Dr Anna Szopa (University of Maryland, Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Marzena Świgoń, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr Dariusz Wieczorek (Uniwersytet Gdański)
Dr Marta Więckiewicz-Archacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski)
Dr Michał Zawadzki (Jönköping International Business School)
Dr Szymon Żyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Lista Recenzentów „Zarządzanie Mediami” – 2018 rok

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)
Prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Marek Chyliński, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Robert Geisler. prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Monika Boguszewicz- Kreft, prof. Wyższej Szkoły Bankowej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Dr hab. Adam Stecyk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Paweł Krzyworzeka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Tomasz Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Agata Dziekan-Łanucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)
Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska (Uniwersytet Gdański)
Dr Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski)
Dr Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)
Dr Dariusz Wieczorek  (Uniwersytet Gdański)
Dr Jędrzej Wieczorkowski  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr Olena Ryzhko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 

 

Recenzenci 2017

Prof. Borys Potyatynk (Uniwersytet Ivana Franki, Ukraina, Lwów,)
Prof. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Prof. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski)
Prof. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
Prof. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)
Prof.. Boguszewicz –Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
Prof. R. Geisler (Uniwersytet Opolski)
Dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)
Dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Alicja Krzepicka (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr Adam Drosik (Uniwersytet Opolski)
Dr Joanna Papińska-Kacperek (Uniwersytet Łódzki)
Dr Krystyna Polańska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Dr Kamila Szymańska (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci rok 2016

1.   Prof. A. Hyż, Technological Education Institute of Piraeus (Grecja)
2.   Prof. J. Dado, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici (Słowacja)
3.   Prof. dr hab. B. Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
4.   Dr hab. I. Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
5.   Dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
6.   Dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)
7.   Dr hab. S Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
8.   Dr M. Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)
9.   Dr A. Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)
10.  Dr M. Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)
11.  Dr W. Opioła (Uniwersytet Opolski)
12.  Dr M. Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci (rok 2015):

prof. B. Potyatynk (Ukraina, Lwów, Uniwersytet Ivana Franki)

dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

dr hab. R. Batko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. S. Jędrzejewski (Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. R. Maciąg (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. K. Doktorowicz, (Katowice, Universytet Śląski)

dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)

dr A. Kalinowska Żeleźnik (Gdańsk, Uniwersytet Gdański)

dr A. Drosik (Opole, Uniwersytet Opolski)

dr Krzysztof Groń

 

Recenzenci (rok 2014):

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof UŚ (Poland, Katowice, University of Silesia)

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University)


Recenzenci (rok 2013):

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr Adam Drosik (Poland, Opole, University of Opole)