Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska
Redaktor: Łukasz Kasprowski

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Preface

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3, s. 177-177
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.012.17295

Russian Aggression of Ukraine from the Perspective of CNN, PBS, and Fox News – Analysis of Facebook Posts

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3, s. 179-192
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.013.17296

The Image of War in CNN’s “Russia-Ukraine News” Headlines. Report from September 2022

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3, s. 193-208
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.014.17297

Purple Current: Streaming Popular Music in the Name of a Local Heritage

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3, s. 209-224
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.015.17298

The Power of Justin Trudeau’s Media Image: The Ascension and Demise of a Media-Star Politician

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 3, s. 225-244
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.016.17299