Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Z-czyni redaktora naczelnego: Anna Modzelewska-Skuza

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Z-czyni redaktora naczelnego: Anna Modzelewska-Skuza
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

XR Workflows in Film Production: Demonstration for Educational Purposes

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 4, s. 245-264
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/23540214ZM.22.017.17961

The Potential and Conditions of the Development of Virtual Reality in Education at the Higher Education Level

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 4, s. 265-279
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/23540214ZM.22.018.17962

Technological, Social and Legal Aspects of the Metaverse in the Light of the Literature Review

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 4, s. 281-297
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/23540214ZM.22.019.17963

The Spectrum of XR Marketing – Collective Case Study

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 4, s. 299-322
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/23540214ZM.22.020.17964