Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego : Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego : Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 28 września 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Follow the Money. Międzynarodowe śledztwa dziennikarskie dotyczące przestępstw finansowych i podatkowych

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 395–410
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.021.13752

Zarządzanie komunikacją kandydatów na premiera w serwisie Facebook w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 411–427
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.022.13753

Zarządzanie mediami elektronicznymi z wykorzystaniem technologii blockchain w komunikacji naukowej

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 429–449
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.023.13754

Dehumanizacja w komentarzach internetowych w polskich portalach informacyjnych. Identyfikacja i klasyfikacja zjawiska na przykładzie odbioru Fransa Timmermansa

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 451–474
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.024.13755

Niesłyszalni eksperci? Zarządzanie percepcją wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego – badania pilotażowe

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 475–491
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.025.13756

Producent audiowizualny – pojęcie i pozycja prawna

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 493–506
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.026.13757

Twitter jako narzędzie zarządzania wizerunkiem

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 507–533
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.027.13758

Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 535–549
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.028.13759

Koalicja czasopism „Pandemia”

The media marketing of the VOD platforms in Poland during the COVID-19 pandemic – an exploratory study

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 551–574
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.029.13760

Sprawozdania