Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Redaktor językowy: Adam Krzyk

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Opublikowano online: 27 marca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy zmiany w funkcjonowaniu prasy lokalnej są konieczne? Dyskusja wokół modeli prasy samorządowej i prywatnej

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 153-168
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.029.12047

Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 169-182
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.030.12048

Narcystyczna kultura. O kondycji człowieka ponowoczesnego w kulturze zdominowanej przez narcyzm

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 183-199
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.031.12049

Storytelling w przekazie reklamowym marki Allegro

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 201-218
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.032.12050

Social media and CSR – systematic literature review

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 219-241
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.033.12051

Próba wypracowania metodologii pomiaru baniek filtrujących w wyszukiwarce Google

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 243-257
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.034.12052

E-learning akademicki – analiza przypadku Wirtualnego Kampusu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 259-275
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.035.12053

Nadprodukcja talentów w formatach na przykładzie muzycznych talent show

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 277-302
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.036.12054

Real time marketing jako forma promocji na przykładzie marek IKEA oraz Żywiec

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 303-321
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.037.12055