Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego : Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska
Redaktor: Łukasz Kasprowski

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego : Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 31 grudnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Porozumienie jako forma zarządzania

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.032.14575

Logo as a Tool of European Union Countries’ Destination Branding

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 597-626
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.033.14576

Dyplomacja kulturalna w mediach społecznościowych: Studium przypadku

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 627-644
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.034.14577

Facebook jako narzędzie wspierające osiąganie celów z zakresu employer brandingu na rynku IT

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 645-661
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.035.14578

Poszukiwanie determinantów jakości programu jako elementów strategii w mediach publicznych. Model trójkąta sił jakości

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 663-679
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.036.14579