Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska
Redaktor: Łukasz Kasprowski

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Strategia zarządzania informacją jako instrument ochrony przestrzeni informacyjnej państwa (case study: Ukraina)

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 103-117
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.008.17165

Recenzja monografii Michała Wójciaka pt. Metafory mody. Zarządzanie marką autorską w kontekście przemian rynkowych – perspektywa projektantów

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 171-175
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.011.17168

Nowe media w strategiach komunikacyjnych polskich muzeów. Od Facebooka do TikToka

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 91-102
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.007.17164

Kreowanie wizerunku naukowca w mediach na przykładzie akademickich uczelni badawczych w Polsce

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 135-170
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.010.17167

Frekwencja online – jak ją monitorować? Dotychczasowe praktyki publicznych muzeów w Polsce

Zarządzanie Mediami, 2022, Tom 10, Numer 2, s. 119-133
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23540214ZM.22.009.17166