Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Redaktor językowy: Adam Krzyk

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Opublikowano online: 27 sierpnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czwarta władza jako forma niewidzialnej ręki Adama Smitha na platformie mediów elektronicznych – jej natura, struktura i oczekiwana siła.

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Storytelling as a form of political propaganda. Political protests in Hong Kong in the narrative of RT and CCTV networks

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Eurowybory 2019 w polskiej agendzie medialnej. Strategie komunikacyjne redakcji wybranych telewizyjnych programów informacyjnych na Twitterze

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Building a Trump Nation: the Rhetoric of President Donald J. Trump on Twitter

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Zarządzanie jakością w dziennikarskich procesach pracy

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Ocena społecznościowa jako element systemu zarządzania komentarzami użytkowników

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w świetle polityki Unii Europejskiej

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Komunikacja wizualna w nauce o zarządzaniu na przykładzie „posteru naukowego”

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Risk profile of polish enterprises in the media sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Social media muckraking na przykładzie filmu dokumentalnego „tylko nie mów nikomu” - charakterystyka i kierunki oddziaływania

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Election Marketing and Communication Management in Local Public Sphere

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

ZARZĄDZANIE MEDIAMI W CZASIE PANDEMII

Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020

Wpływ COVID-19 na nastawienie i credit ratingi krajów

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 4,
Data publikacji online: 27 sierpnia 2020