Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktor językowy: Adam Krzyk

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 11 stycznia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście realizacji projektów  społecznych przeciw mowie nienawiści  na przykładzie projektu „Grażyna Żarko. Katolicki głos w internecie”

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Wpływ mowy nienawiści zawartej w wypowiedziach przedstawicieli partii Alternatywa dla Niemiec na zmiany zachodzące w systemie zarządzania mediami w RFN

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Communication tool in obtaining information by the media based on the opinion poll of press spokesman of local governments unit

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Paradoks opłacalności. Stronniczość polityczna na polskim rynku medialnym – próba syntezy

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Soc-narcyzm, czyli celebryci w PRL-u (na przykładzie miesięcznika „Ty i Ja”)

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Innowacja i nowość w branży medialnej w świetle teorii innowacyjności Josepha A. Schumpetera na przykładzie CNN

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Live video streaming na platformie YouTube - zarządzanie treściami o charakterze nienawistnym

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Rola marketingu społecznościowego w zarządzaniu relacjami z widzami seriali telewizyjnych na przykładzie produkcji „Zakochani po uszy”

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Wpływ COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021

Poligrafia w czasie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1,
Data publikacji online: 11 stycznia 2021