Zeszyty Pracy Socjalnej

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski

 

 Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS

ISSN 1507-4285
e-ISSN 2449-6138
Punkty MEiN: Lista MNiSW 2015-2018: 9 pkt | Lista MEiN 2019-2022: 20 pkt
Właściciel czasopisma:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 3

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mad Studies is Maddening Social Work

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 69-84
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.013.17252

Jedna Europa? Rozważania wokół problemów społecznych krajów Unii Europejskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 85-103
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.014.17253

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.