Zeszyty Pracy Socjalnej,2013, Tom 18, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 39-52
Data publikacji online: 2013

Demograficzne drogowskazy dla gerontologicznej pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 53-64
Data publikacji online: 2013

Praca socjalna wobec śmierci i umierania

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 65-81
Data publikacji online: 25 marca 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.