Kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów

Małgorzata Spasiewicz-Bulas

Abstrakt

Creating the public space for and by the senior citizens

The article was based on the findings and experiences that emerged throughout the project “Seniors decide – public dialogue of the senior citizens in Krakow”. It focuses on the subject of public space in relation to the life conditions and civic participation of senior citizens in the city. Desk research and focus group research enabled the analysis of the programs addressed to the senior citizens in the Krakow Commune. The workshops with senior citizens and the usage of the “walking diagnosis” method served to reveal the potential of the elder to analyze and infl uence the city spaces. The article quotes the results of the research, describes the participatory techniques used during the project and employed by the other groups of senior citizens involved locally in Poland, and finally mentions the examples of the bottom-up initiatives held by the elders related to the physical space of the cities.

Słowa kluczowe: miasto przyjazne starzeniu, partycypacja obywatelska seniorów, spacer badawczy, polityka senioralna Krakowa, aktywne starzenie się, przestrzeń publiczna
References

Bell A.P., Greene C.Th ., Fisher D.J., Baum A. (2004), Psychologia środowiskowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M. (2012), Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, „Gerontologia Polska”, 2, 73–80.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, www.diagnoza.com (dostęp: 28.12.2013).

Komorowska Z., Perchuć M., Starzyk K., Stokłuska E. (2013), Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych, Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Ostrowska M. (1991), Człowiek a rzeczywistość przestrzenna, Szczecin: Autorska Oficyna Wydawnicza, Nauka i Życie.

Portal urzędu miejskiego w Nysie, http://www.nysa.eu/aktualnosc-1-6152pora_na_aktywnego_seniora.html (dostęp: 11.02.2014).

Project for Public Spaces, adapt. i tłum. wersji polskiej: T. Jeleński, W. Kosiński (2010), Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Ranzijn R. (2002), The Potential of Older Adults to Enhance Community Quality of Life, „Ageing International”, 27, 30–55.

Seniorzy w akcji, http://www.seniorzywakcji.pl/?a=510 (dostęp: 10.02.2014), http://www.seniorzywakcji.pl/?a=512 (dostęp: 10.02.2014).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.