Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 85-91
Data publikacji online: 2013

Aktywne starzenie się w Krakowie – postulat czy rzeczywistość? Osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 93-109
Data publikacji online: 2013

Polisa na lepszą starość. Edukacja w późnej dorosłości jako metoda przeciwdziałania marginalizacji osób starszych na przykładzie działania Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 111-124
Data publikacji online: 2013

Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 125-137
Data publikacji online: 2013

Opieka, pomoc i aktywizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec potrzeb osób starszych i chorych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 139-151
Data publikacji online: 2013

Holistyczne oddziaływanie na seniorów – doświadczenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 153-160
Data publikacji online: 2013

Specyficzny charakter rodzinnego domu pomocy

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 161-172
Data publikacji online: 2015

Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 175-186
Data publikacji online: 2013

Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 187-201
Data publikacji online: 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.