Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 85-91
Data publikacji online: 2013

Aktywne starzenie się w Krakowie – postulat czy rzeczywistość? Osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 93-109
Data publikacji online: 2013

Polisa na lepszą starość. Edukacja w późnej dorosłości jako metoda przeciwdziałania marginalizacji osób starszych na przykładzie działania Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 111-124
Data publikacji online: 2013

Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 125-137
Data publikacji online: 2013

Opieka, pomoc i aktywizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec potrzeb osób starszych i chorych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 139-151
Data publikacji online: 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.