Zeszyty Pracy Socjalnej,2013, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Participation of the Elderly as an Aim of Social Work in Austria

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 205-217
Data publikacji online: 2013

Social Work in Institutional Care for Older Adults: Transforming Medically Oriented Homes for the Older People into Community-oriented Care Centres

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 219-231
Data publikacji online: 2013

Relationships between Resilience and Well-Being in Family Caregivers to Holocaust Survivors

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 233-244
Data publikacji online: 25 marca 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.