Zeszyty Pracy Socjalnej,Tom 19, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Familie als Thema in der Fachliteratur Sozialer Arbeit. Themensetzungen in Zeitschriftenbeiträgen von 1994 und 2014

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 1, s. 7–15
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.001.3717

Zu Auswirkungen auf Familiensysteme, wenn Paare sich bikulturell binden

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 1, s. 17–29
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.002.3718

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.