Zeszyty Pracy Socjalnej,Tom 19, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zu Auswirkungen auf Familiensysteme, wenn Paare sich bikulturell binden

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 1, s. 17–29
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.002.3718

Familie als Thema in der Fachliteratur Sozialer Arbeit. Themensetzungen in Zeitschriftenbeiträgen von 1994 und 2014

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 1, s. 7–15
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.001.3717

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.