Zeszyty Pracy Socjalnej,Tom 19, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Praca socjalna – polityka społeczna – konteksty rodzinne

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 31–39
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.003.3719

Eugenika jako kontekst historyczno-kulturowy dla pracy socjalnej z rodziną

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 41–54
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.004.3720

Familienpolitik in Deutschland

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 2, s. 55–63
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.005.3721

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.