Zeszyty Pracy Socjalnej,Tom 19, Numer 3

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Soziale Arbeit mit Pflegefamilien Die Zusammenarbeit von Pflegeeltern und Herkunftseltern

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 3, s. 65–73
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.006.3722

Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 3, s. 75–89
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.007.3723

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.