Zeszyty Pracy Socjalnej,Tom 19, Numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Möglichkeiten und Herausforderungen der frühkindlichen Bildung in der Zusammenarbeit mit Eltern in Deutschland

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 4, s. 91–103
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.008.3724

Wczesna edukacja dzieci w Polsce jako element polityki społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 4, s. 105–121
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.009.3725

Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 4, s. 123–132
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.010.3726

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.