Zeszyty Pracy Socjalnej,2015, Tom 20, numer 3

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Film jako narzędzie edukacyjne poszerzające horyzont zrozumienia choroby psychicznej. Zmysłowe, realne i wyobrażone w manufakturze refleksji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 3, s. 87-103
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.007.5705

Społeczne uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w regionalnej społeczności (na przykładzie Opolszczyzny)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 3, s. 105-112
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.008.5706

Uczenie poprzez odczuwanie. ,,Niewidzialna wystawa” w dydaktyce pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 3, s. 113-126
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.009.5707

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.