Zeszyty Pracy Socjalnej,2015, Tom 20, numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Current Trends in U.S. Social Work Education:  Examples from The Ohio State University College of Social Work

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 4, s. 129-137
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.011.5709

Exploring the Nexus Between Human Services and Sociology Through Engaged Scholarship

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 4, s. 139-148
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.012.5710

Pondering Social Issues and the Welfare System in Poland through an Urban Prism: The Social Work Program at the Jagiellonian University Institute of Sociology

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 4, s. 149-154
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.013.5711

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.