Zeszyty Pracy Socjalnej,2016, Tom 21, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów rodzinnych w opiniach pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 1-10
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.002.6003

Rodzaje mediacji i ich rola w pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 11-21
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.001.6002

Rodzinni opiekunowie osób starszych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 23-33
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.003.6004

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 35-48
Data publikacji online: 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.