Zeszyty Pracy Socjalnej,2016, Tom 21, numer 3

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obóz dla uchodźców - perspektywa personalistycznej pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 103–117
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.007.6530

Znaczenie eugeniki w pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 119–132
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.008.6531

Pragmatyka komunikacji werbalnej w przestrzeni wspinaczkowej. Wybrane przykłady z zakresu tyflopedagogiki przeżyć

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 133–145
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.009.6532

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 147–159
Data publikacji online: 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.