Zeszyty Pracy Socjalnej,2016, Tom 21, numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rekomendacje dla kształcenia w „nowej” specjalizacji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4, s. 161–176
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.010.6533

Pedagogika w kształceniu pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4, s. 177–191
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.011.6534

Pierwsze spojrzenie. Sprawozdanie z konferencji „Duszę dać trzeba. Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” (Kraków, 14–15 listopada 2016)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4, s. 193–202
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.012.6535

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4,
Data publikacji online: 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.