Zeszyty Pracy Socjalnej 2017

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski

 Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS

ISSN 1507-4285
e-ISSN 2449-6138
Punkty MEiN: MNiSW 2015-2018: Lista B / 9 pkt | Punktacja MNiSW 2019 i 2021: 5 pkt
Właściciel czasopisma:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.