Artykuły

Ilość
Sortuj według

Empathy, social intelligence and relationship-based social work

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 1-12
Data publikacji online: 27 maja 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.001.6536

Redukcja szkód w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi – przykład polski

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 13–24
Data publikacji online: 27 maja 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.002.6537

The relationships between on-going terror attacks, military operations and wars and the well-being of Jewish and Arab three generations civilians in Israel

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 25–38
Data publikacji online: 27 maja 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.003.6538

System of institutional support for single mothers in Poland

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 39–54
Data publikacji online: 27 maja 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.004.6539

Ludzie bardzo starzy – „kłopotliwa” kategoria klientów pracowników zawodów pomocowych?

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 55–69
Data publikacji online: 27 maja 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.005.6540

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 1, s. 71–80
Data publikacji online: 27 maja 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.