Artykuły

Ilość
Sortuj według

Applying critical social work theory in practice

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 169–193
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.011.8006

O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 195–212
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.012.8007

Zdolność do bycia w dialogu jako kompetencja komunikacyjna w kontekście dozoru kuratorskiego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 213–223
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.013.8008

„Samoorganizowanie troski” - opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 225–236
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.014.8009

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3,
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.