Artykuły

Ilość
Sortuj według

Konstruowanie problemu społecznego na przykładzie procesu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich Kraków 2022

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 247–264
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.016.8011

Kultura współpracy jako niezbędny element współpracy partnerskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 265–276
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.016.8011

Pracownik młodzieżowy w dobie nowych technologii

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 277–290
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.019.8014

Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 291–310
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.018.8013

Aktywizacja społeczna i zawodowa osadzonych jako istota oddziaływań probacyjnych w środowisku wolnościowym

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 311–322
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.017.8012

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4,
Data publikacji online: 11 stycznia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.