Konstruowanie problemu społecznego na przykładzie procesu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich Kraków 2022

Olaf Gwiżdż,

Wojciech Jarczewski

Abstrakt

The process of generating social problem illustrated with an example of the organization of Winter Olympic Games Kraków 2022

In recent years it has become evident the issue of organization of major sporting events is the subject of heated public debates. This is because it is quite difficult to state explicitly whether major sporting events have a positive or negative influence on economic development of cities, regions and states that organize them. The vast majority of the existing studies whose authors are in favour of or against the organization of the events of this type focuses primarily on economic aspects and their major aim is to determine costs and benefits related to the organization of such events. This article presents a slightly different approach to this problem. This is an attempt to analyse it from the sociological point of view. Based on the example of the process of organization of the Winter Olympic Games Kraków 2022, it tries to demonstrate that an inability to present clear and objective arguments which prove that major sporting events produce positive effects and represent an opportunity for development, implies the creation of social problem generated in the process of their organization. The approach to the social problem becomes then more subjective and is affected by social mobilization and media discourse. 
Słowa kluczowe: Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022, Olimpiada Kraków 2022, Problem społeczny, Ruchy miejskie, Kraków Przeciw Igrzyskom
References

Abucewicz M. (2006). Problem narkomanii w Polsce – ujęcie konstruktywistyczne, w: J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa.

Atkinson G., Mourato S., Szymanski S. (2008). Are we willing to pay enough to ‘back the bid’? Valuing the intangible impacts of London’s bid to host the 2012 Summer Olympic Games. „Urban Studies”, 45 (2): 419–444.

Baade R., Matheson V. (2002). Bidding for the Olympics: fool’s gold?, w: C. Barros, M. Ibrahim, S. Szymanski (red.), Transatlantic Sport:The Comparative Economics of North American and European Sports. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham: 127–151.

Benford R., Snow D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. „Annual Review of Sociology”, 26: 611–639.

Borowski J., Boratyński J., Czerniak A., Plich M., Rapacki R. (2012). Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski. Warszawa; http://www.pte.pl/pliki/2/12/eurogospodarka.pdf (dostęp: 15.11.2017).

Brunet F. (1995). An Economic Analysis of the Barcelona 92 Olympic Games: Resources, Financing Impact. Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Burgan B., Mules T. (1992). Economic impact of sporting events. „Annals of Tourism Search”, 19: 700–710.

Case C. (1924). Outlines of Introductory Sociology: A Textbook of Readings in Social Science.Brace and Company, New York.

Flyvbjerg B., Stewart A. (2012). Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960–2012. Saïd Business School Working Papers, University of Oxford.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Fuller R., Myers R. (2005). The stages of a social problem, w: C. Earl Rubington Gratton, S. Shibli, R. Coleman, Sport and economic regeneration in cities. „Urban Studies”, 42 (5/6): 985–999.

Garpiel R. (2014). Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie. Kraków; http://archiwum.dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/6911/35/Raport%20ZIO2014.pdf (dostęp: 15.11.2017).

Goban Klas T. (2015). Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hess A. (2014). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Humphreys J., Plummer M. (1995). The Economic Impact of Hosting the 1996 Summer Olympics. Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

http://krytykapolityczna.pl/kraj/5-razy-nie-dla-igrzysk-w-krakowie/ (dostęp: 28.04.2017).

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21597037,aktywista-tomasz-lesniak-o-swojej-roli-w-prezydenckim-zespole.html?disableRedirects=true (dostęp: 28.04.2017).

http://www.tvn24.pl/raporty/krakow-nie-chce-igrzysk-starania-krok-po-kroku,835(dostęp: 28.04.2017).

Jasmi S., Maennig W. (2007). Regional Income i Employment Effects of the 1972 Munich Olympic Summer Games. IASE/NAASE Working Paper Series, vol. 07–12.

Kasimati E., Dawson P. (2008). Assessing the impact of the 2004 Olympic Games on the Greek economy: A small macroeconometric model. „Economic Modelling”, 26: 139–146.

Misener L., Mason D. (2006). Creating community networks: can sporting events offer meaningful sources of social capital?. „Managing Leisure”, 11 (1): 39–56.

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mules T., Dwyer L. (2005). Public sector support for sport tourism events: The role of cost benefit analysis. „Sport in Society”, 8 (2): 338–355.

Preuss H. (2007). The conceptualization and measurement of mega sport event legacies. „Journal of Sport & Tourism”, 12 (3–4): 207–227.

Richards G., Wilson J. (2004). The impact of cultural events on city image: Rotterdam. Cultural capital of Europe 2001. „Urban Studies”, 41 (10): 1931–1951.

Ritchie J., Yangzhou J. (1987). The role and impact of mega-events and attractions on national and regional tourism: A conceptual and methodological overview. Paper for 37th AIST Congress, Association Internationale d’Experts Scientiliques du Tourisme, Calgary Rubington.

Ryan Ch., Gamson W. (2006). The art of reframing political debates. „Contexts. Understanding People in their Social Worlds”, 5 (1).

Smirnova K. (2015). Kraków przeciw igrzyskom. Efekt supernowej 2015, https://prezi.com/hmhunklrfmaf/krakow-przeciw-igrzyskom/ (dostęp: 28.04.2017).

Spector M., Kitsuse J. (2009). Constructing Social Problems. Routledge, New Brunswick–London.

Spilling O. (1996). Mega event as strategy for regional development The case of the 1994 Lillehammer Winter Olympics. „Entrepreneurship & Regional Development”, 8 (4): 321–344.

Świątkiewicz G. (2011). Socjologia uzależnień – krótki przegląd najważniejszych teorii socjologii problemów społecznych. „Psychiatria po Dyplomie”, 8 (4): 69.

The Study of Social Problems. Seven Perspectives(2010). E. Weinberg, S. Martin (red.), Oxford University Press, New York.

TNS Polska (2013). Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie w 2022 roku – raport z badania opinii publicznej. TNS Polska, Warszawa.

Wniosek aplikacyjny. Zgłoszenie kandydatury Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2022.