Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Hubert Kaszyński,

Olga Maciejewska,

Katarzyna Ornacka

Abstrakt
The essence and importance of mutual assistance of experienced people from
the perspective of social work
 
The authors discuss from the perspective of social work the basic issues of mutual assistance (self-help) – emphasize its group deprivation, the necessary independence from professionals and indicate the main assumptions and the importance of self-help. They approve of social movements that promote new forms of education of social workers, in which experienced people share their experiences and knowledge of the “first hand”.
Słowa kluczowe: self-help, mental health, education for social work, service user involvement
References

Branfield F. (2009). Developing User Involvement in Social Work Education. Workforce Development Report 29. Social Care Institute for Excellence, London.

Duffy J. (2012). Service user involvement in teaching about conflict: An exploration of the issues. „International Social Work”, 55 (5): 720–739.

Duffy J., Das C., Davidson G. (2013). Service user and carer involvement in role-plays to assess readiness for practice. „Social Work Education”, 32 (1): 39–54.

Duffy J., Hayes D. (2012). Social work students learn about social work values from service users and carers. „Ethics and Social Welfare”, 6 (4): 368–386.

Frankl V.E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Herbst K. (2013). Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Honneth A. (2012). Walka o uznanie. Wydawnictwo NOMOS, Kraków.

Katz A.H. (1977). Self-help groups, in: R.L. Edwards et al. (eds.), Encyclopedia of Social Work. 17th ed. NASW Press, Washington.

Kropotkin P. (1919). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, przeł. Jan Hempel. Wydawnictwo Stowarzyszenia „Książka”, Warszawa.

Matka E., River D., Littlechild R., Powell T. (2010). Involving service users and carers in admissions for courses in social work and clinical psychology: Cross disciplinary comparison of practices at the University of Birmingham. „British Journal of Social Work”, 40 (7): 2137–2154.

Oka T., Borkman T. (2003). Krótka historia, idea i teorie związane z istnieniem grup samo­pomocowych z perspektywy międzynarodowej, w: Od pomocy do samopomocy. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa: 38–42.

Riessman F., Carroll D. (2000). Nowa definicja samopomocy. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.

Sadd J. (2011). We are More than Our Story: Service User and Carer Participation in Social Work Education. SCIE Report 42. Social Care Institute for Excellence, London.

Stalder F. (2012). Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Stevens S., Tanner D. (2006). Involving service users in the teaching and learning of social work students: Reflections on experience. „Social Work Education”, 25 (4): 360–371.

Stirner M.(1995). Jedyny i jego własność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tew J., Holley T., Caplen P. (2012). Dialogue and challenge: Involving service users and carers in small group learning with social work and nursing students. „Social Work Education”, 31 (3): 316–330.

Tischner J. (2006). Filozofia dramatu. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Węgrzecki A. (2014). Wokół filozofii spotkania. Myśl Filozoficzna, Kraków.